Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

NRK-arkiv

Har du vært med som danser eller koreograf i produksjoner som er produsert av NRK før 01. januar 2015? Da kan du ha krav på vederlag!

Hva er NRK-arkiv?

NRK-arkiv er NRK sitt arkiv over tidligere produksjoner. NRK har inngått en avtale med Norwaco - som representerer 36 medlemsorganisasjoner - om å betale vederlag for fortsatt tilgjengeliggjøring av arkivet (se oversikt over avtaler nedenfor). Norske Dansekunstnere fordeler og utbetaler vederlag til dansere og koreografer som har medvirket i programmer produsert av NRK selv - inntill nylig for produksjoner før 1997 - og nå frem til 2015.

Aktuelt

Norske Dansekunstnere har nå ferdigstilt fordeling og utbetaling av rettighetsvederlag knyttet til NRK-arkivet for årene 2014-2019. I denne avtalen var rettighetshavere som medvirket som danser og/eller koreograf i produksjoner produsert av NRK før 1997 omfattet. Over 70 rettighetshavere mottok vederlag fra oss i 2022 og ytterligere 26 rettighetshavere mottok sine vederlag våren 2023.

Nå skal vi i gang med å fordele og utbetale vederlag for 2020-2021 og deretter for 2022.

Nytt for året 2022 er at NRK-arkivet omfatter produksjoner som er egenprodusert av NRK før 01. Januar 2015. Det vil si at det blir mange nye rettighetshavere og flere som vil motta vederlag fra oss. Vi vil likevel gjøre rettighetshavere oppmerksomme på at summen vi har til fordeling ikke har økt, og vederlagssummene dermed vil bli mindre.

Hvordan rapportere nye rettigheter?

Til fordelingen av vederlagene for 2022 trenger vi opplysninger fra dansekunstnere som har medvirket som danser og/eller koreograf på NRK i perioden 01.01.1997 til og med 31.12.2014. Dette gjøres gjennom google-skjema via knappen nedenfor. Ønsker du en mer analog variant kan man laste ned manuelt skjema i excel og sende per mail til arkiv@norskedansekunstnere.no eller velge pdf-varianten, printe ut og fylle ut med penn for deretter å sende per post til Norske Dansekunstnere, Welhavens gate 1, 0166 Oslo, Norge. Les "Hvilken medvirkning kvalifiserer?" nedenfor før du fyller ut.

Fristen for å rapportere inn nye rettigheter var 01. August 2023, men på grunn av få rapporteringer utsetter vi fristen til 01. september og håper med det at flere rettighetshavere rapporterer sin medvirkning inn til oss!

Ta kontakt til prosjektansvarlig Mina Weider, dersom du trenger veiledning eller ønsker å rapportere inn rettigheter som gjelder medvirkning før 1997. Mail: arkiv@norskedansekunstnere.no. Tlf: 488 44 024.

Rapporter her!

Rapporteringsskjema i excel

Bruk denne dersom du vil fylle ut digitalt og sende per mail.

Rapporteringsskjema i pdf

Bruk denne dersom du vil skrive ut, fylle ut og sende per post.

Hvilken medvirkning kvalifiserer?

Det skal rapporteres på medvirkning i program som er sendt på NRK før 01.01.2015. Det skal kun rapporteres på innhold som er produsert av NRK selv, det vil si ikke på program produsert av et produksjonsselskap. Det er også en forutsetning at man ikke var fast ansatt eller på andre måter har solgt fra seg rettighetene i kontrakt. Ved å rapportere så bekrefter du at du rapporterer i samsvar med gjeldende kriterier. Har du spørsmål om din medvirkning kvalifiserer - ta kontakt på arkiv@norskedansekunstnere.no så hjelper vi deg så raskt vi kan.

Kjenner du noen som bør få med seg denne nyheten? Del den gjerne! Vi ønsker å nå ut til flest mulig rettighetshavere!

Om NRK-arkiv og Norwaco

Hentet fra Norwaco sine hjemmesider:

NRKs arkiv er en stor og viktig del av norsk kulturarv og representerer på mange måter vår felles hukommelse som moderne nasjon. Norwaco representerer rettighetshavere i arkivproduksjonene gjennom fullmakt fra sine medlemmer og avtalelisensbestemmelser i åndsverkloven. Dermed kan NRK inngå én avtale med Norwaco i stedet for individuelle avtaler med alle rettighetshaverne som har bidratt i produksjonene.

Du kan lese mer om Norwaco her!

De ulike avtalene

Avtale for perioden 2014 - 2019
Den første avtalen om NRK-arkivet ga NRK rett til å publisere alle egenproduksjoner produsert før 1997. Til sammen 17 000 timer TV-produksjoner ble lagt ut i arkivet gjennom avtalen.

Begrenset avtale for 2020 - 2021
Både NRK og Norwaco hadde ønsket en mer omfattende avtale, som også inkluderte nyere produksjoner, men kom ikke til enighet om betingelsene. Derfor omfattet avtalen, som før, bare produksjoner fra før 1997. Antall timer TV-innhold var begrenset til 8000 timer, men NRK hadde mulighet til å rullere på innholdet og ta produksjoner ut og inn etter egne vurderinger.

Utvidet avtale fra 2022
Etter lange forhandlinger og mekling hos riksmekler, er NRK og Norwaco enige om ny arkivavtale. Avtalen er utvidet og gjelder alle NRKs egenproduserte TV- og radioprogrammer fra før 1. januar 2015. Det er heller ikke noen begrensning på hvor mye innhold NRK kan legge ut i sine strømmetjenester.