NY_Historikk_illustrasjon_stor

Styret

Norske Dansekunstnere etterstreber å representere mangfoldet av dansefeltet gjennom de valgte representantene i styret. Styremedlemmene skal representere både dansere, pedagoger og koreografer, i tillegg til at de også skal dekke de forskjellige stilartene innen profesjonene.

Styret representerer forbundet og er ansvarlig for å lede forbundets virksomhet i overensstemmelse med vedtekter og handlingsplan vedtatt av generalforsamlingen.

Styret består av forbundsleder, nestleder, fem ordinære styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret innstilles av valgkomiteen, og velges av generalforsamlingen. Ordinære styremedlemmer velges for to år av gangen, og varamedlemmer for ett. For å sikre kontinuitet i styret er kun 3 / 4 av styrets ordinære medlemmer på valg pr. år.

I inneværende periode består styret av følgende personer

Styremedlemmer:

Kristine Karåla Øren – forbundsleder og styrets leder (på valg 2024)

Eva Grainger – nestleder (i permisjon fra mai 2022 - feb 2023 / på valg 2023)

Mikael Rønne - vikarierende nestleder (mai 2022 - feb 2023)

Jan Nicolai Wesnes (på valg 2023)

Stine Mari Jacobsen (på valg 2024)

Ådne Marlon Guldbrandsen (på valg 2023)

Rannei Grenne (på valg 2024)

Roza Moshtaghi (på valg 2023)

Varamedlemmer:

Anders Engebretsen (på valg 2023)

William Boo (på valg 2023)