NY_Historikk_illustrasjon_stor

Styret

Norske Dansekunstnere etterstreber å representere mangfoldet av dansefeltet gjennom de valgte representantene i styret. Styremedlemmene skal representere både dansere, pedagoger og koreografer, i tillegg til at de også skal dekke de forskjellige stilartene innen profesjonene.

Styret representerer forbundet og er ansvarlig for å lede forbundets virksomhet i overensstemmelse med vedtekter og handlingsplan vedtatt av generalforsamlingen.

Styret består av forbundsleder, nestleder, fem ordinære styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret innstilles av valgkomiteen, og velges av generalforsamlingen. Ordinære styremedlemmer velges for to år av gangen, og varamedlemmer for ett. For å sikre kontinuitet i styret er kun 3 / 4 av styrets ordinære medlemmer på valg pr. år.

I inneværende periode består styret av følgende personer

Kristine Karåla Øren – forbundsleder og styrets leder (på valg 2022)

Eva Grainger – nestleder (på valg 2021)

Anne Golberg Stavn – styremedlem (på valg 2022)

Charlotte Våset – styremedlem (på valg 2022)

Jan Nicolai Wesnes – styremedlem (på valg 2021)

Christine Vik Bratvold – styremedlem (på valg 2022)

Anne Astrup Trebler Kværner - styremedlem (på valg 2022)

Roza Moshtaghi – varamedlem (på valg 2021)

Ådne Marlon Gulbrandsen - varamedlem (på valg 2021)