NY_Historikk_illustrasjon_stor

Storstyret

Storstyret er et rådgivende organ for styret, og møtes minimum to ganger pr. år. Storstyret skal være førstelinje overfor dansemiljøet i hele landet, og fungere som en kommunikasjonskanal fra regionene og inn til forbundet, og fra forbundet og ut til regionene.

Norske Dansekunstnere skal være et fagforbund og en interesseorganisasjon for hele landet, og det er derfor viktig at storstyret har representanter fra hele landet. Norske Dansekunstnere etterstreber også her å imøtekomme mangfoldet av feltet og profesjonene gjennom representantene i storstyret.

Storstyret består i perioden 2019-20 av følgende representanter

Nord:
Regionsleder: Maya Mi Samuelsen
Fylkesrepresentant Nordland: Stine Skog
Fylkesrepresentant Finnmark: Maria Krogstad Landmark

Midt-Norge:
Regionsleder: Ingeborg Dugstad Sanders
Fylkesrepresentant Nord-Trøndelag: Guro Gulstad
Fylkesrepresentant Møre og Romsdal: Einar Didriksen

Vest:
Regionsleder: Karen Eide Bøen

Innlandet:
Regionsleder: Magnhild Rem Fossum. Varamedlem: Therese Slob

Sørvest:
Regionsleder: Gry Galta van Merkensteijn
Fylkesrepresentant Vest-Agder: Silje Nordheim
Fylkesrepresentant Aust-Agder: Christina Louise Markhus

Sørøst:
Regionsleder Telemark: Maria Ferguson Rønningen
Fylkesrepresentant Buskerud: Wenche Brun
Fylkesrepresentant Vestfold: Trine Ørbæk

Akershus:
Regionsleder: Sandra Gerecke

Østfold:
Regionsleder: Live Hauge Skullerud

Oslo:
Regionsleder: Sivert Hauge
Varamedlem: Alexander Emanuel Waal