NY_Historikk_illustrasjon_stor

Storstyret

Storstyret er et rådgivende organ for styret, og møtes minimum to ganger pr. år. Storstyret skal være førstelinje overfor dansemiljøet i hele landet, og fungere som en kommunikasjonskanal fra regionene og inn til forbundet, og fra forbundet og ut til regionene.

Norske Dansekunstnere skal være et fagforbund og en interesseorganisasjon for hele landet, og det er derfor viktig at storstyret har representanter fra hele landet. Norske Dansekunstnere etterstreber også her å imøtekomme mangfoldet av feltet og profesjonene gjennom representantene i storstyret.

Storstyret består i perioden 2022-23 av følgende representanter

Region Nord: (Finnmark, Troms, Nordland)

region.nord@norskedansekunstnere.no

 • Regionsleder: Maya Mi Samuelsen
 • Vara: Mari Woll

Region Midt: (Trøndelag, Møre og Romsdal)

region.midt@norskedansekunstnere.no

 • Regionsleder: Marie Rechsteiner
 • Vara: Mari Angell-Pettersen Grønnesby

Region Innlandet: (Buskerud, Oppland, Hedmark)

region.innlandet@norskedansekunstnere.no

 • Regionsleder: Live Visdal
 • Vara: Therese Slob

Region Vest: (Sogn og Fjordane, Rogaland, Hordaland)

region.vest@norskedansekunstnere.no

 • Regionsleder: Berit Frøysland
 • Vara: Ingvild Maria Thingnes

Region Øst: (Akershus, Østfold, Oslo)

region.ost@norskedansekunstnere.no

 • Regionsleder: Hanne Merete Knudsen
 • Vara: Hanne Kolstad Kjærnes

Region Sør: (Agder, Vestfold og Telemark)

region.sor@norskedansekunstnere.no

 • Regionsleder: Irene Ingebretsen
 • Vara: Jean Baptiste Baele