NY_Historikk_illustrasjon_stor

Storstyret

Storstyret er et rådgivende organ for styret, og møtes minimum to ganger pr. år. Storstyret skal være førstelinje overfor dansemiljøet i hele landet, og fungere som en kommunikasjonskanal fra regionene og inn til forbundet, og fra forbundet og ut til regionene.

Norske Dansekunstnere skal være et fagforbund og en interesseorganisasjon for hele landet, og det er derfor viktig at storstyret har representanter fra hele landet. Norske Dansekunstnere etterstreber også her å imøtekomme mangfoldet av feltet og profesjonene gjennom representantene i storstyret.

Storstyret består i perioden 2022-23 av følgende representanter

Region Nord: (Finnmark, Troms, Nordland)

region.nord@norskedansekunstnere.no

 • Regionsleder: Maya Mi Samuelsen
 • Vara: Lise Eliassen

Region Midt: (Trøndelag, Møre og Romsdal)

region.midt@norskedansekunstnere.no

 • Regionsleder: Marie Rechsteiner
 • Vara: Einar Didriksen

Region Innlandet: (Buskerud, Oppland, Hedmark)

region.innlandet@norskedansekunstnere.no

 • Regionsleder: Juliane Bay
 • Vara: Live Visdal

Region Vest: (Sogn og Fjordane, Rogaland, Hordaland)

region.vest@norskedansekunstnere.no

 • Regionsleder: Miriam Førde
 • Vara: Karen Eide Bøen

Region Øst: (Akershus, Østfold, Oslo)

region.ost@norskedansekunstnere.no

 • Regionsleder: Sverre Magnus Heidenberg
 • Vara: Hanne Merete Knudsen

Region Sør: (Agder, Vestfold og Telemark)

region.sor@norskedansekunstnere.no

 • Regionsleder: Irene Ingebretsen
 • Vara: Anne Grete Eriksen