Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Live Rosenvinge ny forbundsleder i Norske Dansekunstnere

Onsdag 22. mai ble det avholdt Generalforsamling i Norske Dansekunstnere. Årets møte ble avholdt på Dansens Hus i Oslo, og flere av regionene våre hadde egne samlinger for digital deltakelse. Vi takker alle som deltok, både fysisk og digitalt.

Live Rosenvinge ble valgt som ny forbundsleder, sammen med nye representanter til styret og ulike verv.

Live Rosenvinge kommer til forbundet fra jobb som rektor i Oslo kulturskole.

Hun har bred erfaring som danser, pedagog, produsent, og ledelse på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Hun er utdannet danser fra Derby University og Trinity Laban i England, samt innen ledelse fra SEA Quinta i Norge. Hun har erfaring som pedagog på ulike utdanningsnivåer, administrativ leder i Nordens største dansefestival, CODA Oslo International Dance Festival, produsent for fremtredende norske dansekunstnere, samt ulike styreverv innenfor kulturfeltet og andre bransjer, for å nevne noe.

  • Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven og er ærbødig og takknemlig overfor tilliten jeg er gitt. Nå gleder jeg meg til å jobbe med den dyktige administrasjonen, organisasjonens mange personer i verv og det solide styret. Og ikke minst til dialog med alle de fantastiske folkene som jobber i dette feltet, både som dansere, pedagoger og koreografer. Sammen kan vi gå framover. Jeg setter stor pris på verdien av samarbeid og ser frem mot å bli kjent med forbundets mange samarbeidspartnere. Ikke minst ser jeg frem mot samhandlingen i treparts-samarebeidene på vegne av alle våre medlemmer og dansekunsten i sin helhet.

Det ble stemt over flere viktige saker, blant annet språklige og lovpålagte endringer i vedtektene, og satsningsområder for den kommende perioden. Vi takker for gode innspill og diskusjoner under møtet. Det nye styret tar dette med seg i det videre arbeidet med å skape en bedre arbeidshverdag for alle dansekunstnere.

Vi vil rette en stor takk til alle som har sittet i verv og styret den siste perioden, dere har alle gjort en viktig jobb for forbundet.

Avslutningsvis vil vi rette en stor takk til Kristine Karåla Øren, som har ledet forbundet de siste seks årene. Øren har lagt ned et betydelig arbeid for forbundet, og kan vise til mange viktige seire og gjennomslag for dansekunsten.

Nestleder vil fungere som leder i en overgangsfase for å sikre en smidig overgang.