NY_Historikk_illustrasjon_stor

Komiteer

Norske Dansekunstnere utnevner stipendkomiteen, som behandler og tildeler Statens Kunstnerstipend, og Norske Dansekunstneres profesjonsstipend. Valgkomiteen innstiller personer til alle verv i forbundet.

Stipendkomiteen

Norske Dansekunstneres stipendkomité innstilles av valgkomiteen og velges av generalforsamlingen. Stipendkomiteen består av fem ordinære medlemmer og to varamedlemmer, i tillegg til sekretær. Stipendkomiteen er ansvarlig for behandling av Statens Kunstnerstipend på vegne av dans, og er også ansvarlig for behandling og innstilling av Norske Dansekunstneres profesjonsstipend.

For inneværende periode består stipendkomiteen av følgende personer

Gard Hjertaas Bjørnson (på valg 2023)

Mathias Stoltenberg (på valg 2023)

Anna C. Nordanstedt (på valg 2024)

Sulekha Ali Omar (på valg 2024)

Anne Golberg Stavn (på valg 2024)

Vara:

Morten Liene (på valg 2023)

Amalie Eggen (på valg 2023)

Sekretær:
Kristine Grimsrud

Valgkomiteen

Norske Dansekunstneres valgkomité innstilles av styret i Norske Dansekunstnere, og velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen er ansvarlig for å innstille representanter til alle verv i forbundet, i tillegg til å innstille representanter til styret i PRODA. Valgkomiteen består av fem ordinære medlemmer og ett varamedlem.

For inneværende periode består valgkomiteen av følgende personer

Terje Tjøme Mossige (på valg 2024)

Katja H. Schia (på valg 2023)

Lise Tiller (på valg 2023)

Henriette Olsen (på valg 2023)

Kristian Vindenes (på valg 2024)

Vara:

Daniel Sarr (på valg 2023)