NY_Historikk_illustrasjon_stor

Komiteer

Norske Dansekunstnere utnevner stipendkomiteen, som behandler og tildeler Statens Kunstnerstipend, og Norske Dansekunstneres profesjonsstipend. Valgkomiteen innstiller personer til alle verv i forbundet.

Stipendkomiteen

Norske Dansekunstneres stipendkomité innstilles av valgkomiteen og velges av generalforsamlingen. Stipendkomiteen består av fem ordinære medlemmer og to varamedlemmer, i tillegg til sekretær. Stipendkomiteen er ansvarlig for behandling av Statens Kunstnerstipend på vegne av dans, og er også ansvarlig for behandling og innstilling av Norske Dansekunstneres profesjonsstipend.

For inneværende periode består stipendkomiteen av følgende personer

Kristian Alm (på valg 2020)

Eli Stålhand (på valg 2020)

Steffi Lund (på valg 2021)

Liv Hanne Haugen (på valg 2021)

Pernille Holden (på valg 2021)

Vara:
Linda Birkedal (på valg 2020)

Sekretær:
Sara Christophersen

Valgkomiteen

Norske Dansekunstneres valgkomité innstilles av styret i Norske Dansekunstnere, og velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen er ansvarlig for å innstille representanter til alle verv i forbundet, i tillegg til å innstille representanter til styret i PRODA. Valgkomiteen består av fem ordinære medlemmer og ett varamedlem.

For inneværende periode består valgkomiteen av følgende personer

Ida Gudbrandsen (på valg 2020)

Kathrine Jacobsen (på valg 2020)

Hege S. Haagenrud (på valg 2021)

Jens J. Trinidad (på valg 2021)

Katja H. Schia (på valg 2021)

Vara:

Mikael Rønne (på valg 2021)