Arbeidsliv_toppillustrasjon_medium

Dialogmøte Habilitet i fonds- og stipend forvaltningen

Norske Dansekunstneren har en aktive rolle i å sikre offentlig finansiering av dansekunsten, således ser vi det som aktuelt/fordelaktig å diskutere habilitet, både de bakenforliggende reguleringene i 2012 og dagens praksis i bla. fonds- og stipend forvaltningen, sammen med våre medlemmer.

Informasjon om møtet

Tid og sted: Onsdag 24. januar mellom kl 18.00 – 20.00 hos Norske Dansekunstnere i Dronningensgate 16, 4.etg.

Gjennom å etablere et felles kunnskapsgrunnlag av habilitetsreglene og eksisterende rutiner har vi invitert følgende til å holde innlegg:

Mette Møller – direktør FFUK – om FFUK sine habilitetsregler og eksisterende rutiner. Hva er for FFUK fordelaktig og hvilke dilemmaer dere i, med deres fondsforvaltning og habilitetes reglementet.

Geir Hytten – leder av utvalget dans v/stipendkomitéen SKS, habilitetsregler og eksisterende rutiner, med et fokus som et etisk reglement og hvordan er disse reglene hjelpsomme og eller utfordrende i relasjonen habilitetsbestemmelsene og etiske vurderinger.

Flere innleggsholdere kommer.

De gjør en gjennomgang av habilitetsreglene i de forskjellige utvalg, fond og stipender

Videre tenker vi å invitere tre kunstnere som vi kjenner har vært utsatt for habiltetsdebatt, både i et mindre og et mer offentlig lys – deres refleksjoner om habilitet og erfaringer fra bla. kulturrådet vil være interessant å samtale med medlemmene om.

Det vi ønsker å oppnå er som følger:

  • Å skape nysgjerrighet og interesse for saken
  • Legge til rette for trygge rammer for å ytre seg om et tema flere kvier seg å ha solide synspunkter til.
  • Få et nyansert og aktualisert bilde på habilitet – hva er viktig nå i disse tider i skyggen av habilitetsproblematikk i politikk og den virkeligheten kunstnerne kjenner i dag og for en potensiell fremtid.
  • Skissere vedtak til bruk på generalforsamling hos Norske Dansekunstnere i 2024.

Facebook arrangement