NY_Historikk_illustrasjon_stor

Dansekunstneres økonomi og arbeidsvilkår under pandemien

Danseinformasjonen og Norske Dansekunstnere offentliggjør 1.februar 2022 en undersøkelse om dansekunstneres økonomi og konsekvenser av pandemien.

Danseinformasjonen og Norske Dansekunstnere innhentet våren 2021 informasjon fra dansekunstnere i Norge for å få innsikt i pandemiens økonomiske konsekvenser og arbeidsvilkår spesifikt for denne kunstnergruppen.

(Scroll ned for å laste ned hele rapporten)

Dansekunstnernes inntekter viser seg å være oppsiktsvekkende lave og det økonomiske helhetsbildet viser tydelig at situasjonen deres er ekstremt sårbar.

I det punktet vi står i nå ser det mildt sagt ikke lyst ut for dansen i Norge.

Grunnen til at dansekunstnere rammes spesielt hardt av pandemien er at dansen mangler et dedikert og profesjonelt virkemiddelapparat. Det finnes i dag bare to institusjoner som tilbyr stillinger til dansekunstnere, Den Norske Opera & Ballett og Carte Blanche. Det er mildt sagt ikke godt nok!!!

Regjeringen lanserte i dag 120 nye millioner i krisestilskudd til kunstnere. Disse ordningene er tilskudd rettet mot enkeltindivider. Dette et godt supplement til eksisterende ordninger og vi setter pris på at politikerne retter fokus mot de som hittil i stor grad har falt utenfor det offentlige støtteapparatet.

Likevel, for at dansekunsten virkelig skal løftes må det samtidig bygges et sikkert og ivaretakende produksjonsapparat for fremtiden. Dette er en eneste måten å unngå at dansekunstnerne går på en ny smell neste gang vi støter på en større utfordring som samfunn.

Tilskuddsordninger og krisetiltak er vel og bra, men vi snakker her om en kunstform som skaper så og si alt gjennom prosjektorganisering og egenadministrasjon. Er du dansekunstner i dag står du i praksis så og si helt alene med ansvar for å finansiere, administrere og skape din egen kunst. Med så få muligheter til profesjonell yrkesutøvelse kan man knapt si at det innbyr til rekruttering til dansen som profesjon og fagfelt.

Med alt dansen har å by på av inspirasjon og forståelse rundt hvem vi er som samfunn og individer i et samfunn er dette en alt for svak ryggrad!

Flere produksjonshus og dansekompanier må etableres snarest!!

Hovedfunn i undersøkelsen

  • Dansekunstnernes gjennomsnittsinntekt i 2019 utgjorde 283 000 kr.
  • Pandemien har resultert i et gjennomsnittlig inntektstap fra kunstnerisk aktivitet tilsvarende 26 % i 2020, fra et utgangspunkt der dansekunstnere i gjennomsnitt har en inntekt tilsvarene halvparten av landsgjennomsnittet.
  • For 2020 anslås inntekten å utgjøre 307 200 kr.
  • Totalt sett har inntektsfallet på tvers av alle respondenter i undersøkelsen uteblitt, til dels fordi støtteordninger har kompensert, men også fordi kunstnerne har funnet annet og bedre lønnet arbeid enn kunstnerisk aktivitet.
  • 1 av 4 melder at de ikke har fått kompensasjoner for dette inntektsbortfallet.
  • 80 % av dansekunstnere i denne undersøkelsen svarer at de som en følge av pandemien har opplevd avlysninger av forestillinger og oppdrag.

Klassekampen har også intervjuet Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen om undersøkelsen.


Rapporten lanseres digitalt onsdag 2.februar klokken 19.00. Påmelding til lanseringen må gjøres innen klokken 12.00 samme dag. Møtelenke sendes påmeldte i forkant av møtet.

Dansekunstneres økonomi og arbeidsvilkår under koronapandemien i 2020 Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen