Dansepass

EuroFIA Dance Passport:
Dansepasset er under relansering og det forventes ny ordning fra høsten 2018

 

Her er de “gamle” retningslinjene:

Retningslinjer for EuroFIA Dance Passport:

Du må
• være ordinært medlem eller prøvemedlem i NoDa.
• ha betalt kontingent for inneværende halvår/reisende halvår.
• reise for å trene, se forestillinger, søke jobb i Europa.

Forpliktelser:

• Passet er ditt personlige dokument, du kan ikke la andre bruke det. Oppbevar det som ditt ordinære pass og meld fra til oss dersom du blir frastjålet dokumentet
• Dersom du får jobb i et land der organisasjonen er med i EuroFIA Dance Passport, forplikter du deg til å respektere de avtalene som er forhandlet fram av dette forbundet. Før du undertegner må du forsikre deg om at din kontrakt ikke underbyr disse betingelsene.
• Dersom du aksepterer dårligere betingelser, kan forbundet nekte å aktivisere passet ditt.

Merk at Dansepasset IKKE er for:
• Passive medlemmer som arbeider og bor utenlands, disse oppfordres til å melde seg inn i søsterorganisasjonen i landet de bor.
• Medlemmer som skal være borte i en lengre periode, eks. 1 år for å trene/jobbe, anbefales å melde seg inn i søsterorganisasjoner i landet de bor.
• Medlemmer som ikke er ajour med kontingent.
• Studenter, verken i Norge eller norske studenter i utlandet.

Les mer om EuroFIA Dance Passport på nettsidene til The International Federation of Actors (FIA).