Hvordan rapportere – 2018

Nå kan du rapportere fortløpende på nett for arbeider i 2018. Frist: 01.06.19

Gå til skjema her!

Men, les dette først:
Medvirkning i TV-programmer, musikkvideo eller film rapporteres med ett skjema per innslag. (Dvs. dersom du har vært med på 3 programmer må du sende inn 3 ulike skjemaer)

Er du del av en gruppe?
En av de medvirkende bør ta ansvar for å rapportere inn på vegne av gruppen. Vi oppfordrer ansvarlig koreograf eller hovedkontakt for oppdragsgiveren om å ta dette ansvaret.

Krav til informasjon om innslag du har medvirket i:

  1. Dato for sending.
  2. Hva slags type produksjon det er? TV, film eller musikkvideo?
  3. Hvor/av hvem er det blitt publisert?
  4. Navn på produksjon/artist
  5. Dersom det er et TV program, hvilken episode
  6. Innslag i programmet, navn på låt eller scene i film, alt etter hva slags produksjon det er.
  7. Lengde på arbeidet i sekunder.
  8. Fullt navn på koreograf. Dersom det er inngått koreografisk samarbeid skal alle medvirkende koreografer oppgis ved fullt navn.
  9. Fullt navn på alle medvirkende dansere. (Se krav om profesjonalitet)

NB! Alle spørsmålene må besvares.

Kriterier for vederlag – hva får jeg vederlag for:

1 Krav til verkshøyde:

For å få vederlag for et oppdrag må arbeidet ha verkshøyde. For at verket skal ha verkshøyde må det ha originalitet og være resultat av en individuelt preget skapende innsats. Ut over dette oppstilles det ingen krav til kvalitet eller kunstnerisk verdi.

OBS: Deltakelse i reklame eller TV-vignetter kvalifiserer ikke til utbetaling av vederlag og skal ikke rapporteres.

2. Krav om profesjonalitet

A)
Det stilles ikke formelle krav til utdanning, eller at din virksomhet som danser/koreograf skal være kilden til din hovedinntekt. Likevel stilles det krav til dansefaglig kompetanse hos utøverne for at medvirkningen skal kunne kvalifisere til vederlag. Kompetansen skal kunne dokumenteres.
Det gis altså ikke vederlag for koreografisk arbeid der den største andelen (mer en halvparten) av utøverne ikke har dansefaglig kompetanse.

B)
Studenter som medvirker i produksjoner som del av praksis-arbeid, og dermed ikke har inngått en individuell avtale om medvirkning, eller ikke mottatt betaling for arbeidet, har ikke krav på vederlag.
Koreografer som koreograferer for studenter har derimot krav på vederlag, dersom de kan vise til en oppdrags- eller arbeidsavtale.

3. Krav om kontrakt og publisering

A)
For å ha krav på vederlag skal du ha inngått et arbeidsforhold som skal kunne dokumenteres skriftlig. Eksempler på dokumentasjon er kontrakt, mail som bekrefter engasjementet, eller utbetaling fra oppdragsgiver.

B)
Verket må være publisert gjennom en ekstern kanal. Altså får man ikke vederlag for dans du selv som kunster publiserer gjennom din egen kanal.

C)
Vederlag utbetales iht arbeidet som er utført, ikke antall ganger det vises gjennom distribusjonskanalene. Repriser skal altså ikke rapporteres inn. Dersom du som utøver har medvirket i det samme innslaget ved flere anledninger skal det rapporteres.
Eks.: Har du gjort samme koreografi på MGP semifinale og finale.

D)
Det gis kun vederlag for det som faktisk er vist gjennom distribusjonskanalen. Innslag som har blitt ”klippet ut” av sendingen/filmen kvalifiserer ikke til vederlag og skal ikke rapporteres inn.
Eksempel: Pausenumre for live publikum under TV sending som ikke vises på skjerm, skal ikke rapporteres inn.