Trakassering eller overgrep?

• Seksuell trakassering er seksuell oppmerksomhet som er uønsket og plagsom for den det rammer. Det er opplevelsen til den som blir utsatt for handlingen og ikke intensjonen til den som utfører handlingen, som avgjør om det er seksuell trakassering.

• Seksuelle overgrep er seksuelle handlinger utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi samtykke til disse. Seksuelle overgrep er kriminelle handlinger og skal håndteres av politiet.