Saksgang

Saksgang hos Norske Dansekunstnere

Forbundsleder eller nestleder tar i mot og håndterer varslingssaker.

• Problemet avdekkes i fellesskap med varsler.

• Tiltak vurderes og avklares sammen med varsler. Om nødvendig innhentes råd fra advokat.

• NoDa kan møte arbeidsgiver og legge problemet frem på vegne av eller sammen med varsler.

• Dersom et studentmedlem varsler, kan NoDa møte representanter for undervisningsinstitusjonen på vegne av eller sammen med varsler.

• Varsler kan om ønskelig være anonym.

• Det er kun forbundsleder, nestleder eller den varsler ønsker å henvende seg til, som får innsyn i varslene. Informasjonen blir alltid værende hos den som mottar varselet med mindre den som varsler gir tillatelse til noe annet. Varslingsmottaker har taushetsplikt.