Hva gjør du

Hva gjør du hvis du har opplevd eller hørt om seksuell trakassering og/eller overgrep?

  • I noen tilfeller kan det være nok å si fra om uønsket oppførsel til den det gjelder.
  • Hvis vedkommende likevel ikke stopper, eller situasjonen ikke er trygg nok til å si fra, søk støtte og meld fra til: tillitsvalgt, leder, arbeidsgiver eller til Norske Dansekunstnere.