Seksuell trakassering

Nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep
Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i feltet vårt.

Norske Dansekunstnere har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Hvis du har blitt utsatt for diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med forbundet. Alle varsler vil bli fortrolig behandlet og tatt på alvor.

Film-, TV- og scenekunstbransjen er i gang med å utarbeide felles yrkesetiske retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering. Norske Dansekunstnere vil implementere disse retningslinjene så snart de er ferdigstilt.

Hva gjør du hvis du har opplevd eller hørt om seksuell trakassering og/eller overgrep?

Saksgang hos Norske Dansekunstnere

Hva er seksuell trakassering og seksuelle overgrep?

Her kan du varsle!