Råd fra stipendkomiteen 2017

Ønsker og anbefalinger fra stipendkomiteen til årets søkere til Statens Kunstnerstipend:

–        CV (obligatorisk fra i år). Husk at CV bør være omvendt kronologisk (nyeste arbeid først).

–        Det er viktig å få fram samarbeidspartnere, hvor arbeidet man gjør vises (også andre formater enn helaftens forestilling), hvem arbeidet er støttet av osv. Et tips er f. eks å skrive all nøkkelinformasjon (støttet av, co-produsert av, samarbeidspartnere, antall spillinger/visninger, hvor en forestilling spilles osv.) i CV-en, uavhengig om man virker som danser, koreograf, begge, eller har andre roller. Da kan vi danne oss et godt oversiktsbilde av kunstnerskapet.

–        Minimum 1 videovedlegg. Videovedlegg bør være redigert, og samlet lengde på alle videovedlegg til sammen bør ikke overskride 10 minutter. OBS: Sjekk og dobbeltsjekk at passord og lenker til videoer fungerer!

–        Begrens antall vedlegg (bilder, anmeldelser, video etc.) til et mest mulig representativt og relevant utvalg.

–        Husk at stipendkomiteen anerkjenner utøvende kunstnerskap like sterkt som skapende (og alle nyanser og kombinasjoner av disse). Altså: dansere og koreografer stiller likt, det er kvaliteten på kunstnerskapet og ambisjonsnivået ditt for stipendperioden du søker om som betyr noe.

–        Søknaden trenger ikke være språklig imponerende, det som er viktig er at du sier noe klart om hva du er opptatt av og hvilke ambisjoner du har som kunstner.

–        Du som søker Diversestipend for nyutdannede kunstnere, bør si noe om hvilke ambisjoner og ønsker du har for kunstnerskapet ditt, og hvordan formålet du søker om, konkret skal bidra til dette. (Hva er du opptatt av kunstnerisk, hva ønsker du å utforske, hvordan vil du jobbe kunstnerisk sett, og da kunstnerisk i bred forstand – fra det rent danseriske til koreografisk, osv. Det trenger ikke være alt eller favne alt! Det er helt greit å bare være opptatt av noe, av én sjanger, av én retning, nisje osv. Hva er du søker/er opptatt av i dansen/kunsten? Og hvordan skal du jobbe med det? Og selvfølgelig kunstneriske planer – hva skal du gjøre helt konkret?) Stipendkomiteen ser gjerne også at du som søker DIVU i år legger ved attester og karakterutskrifter dersom du har dette.

–        Hvert år får vi inn langt flere kvalifiserte søkere enn det fins hjemler, og det er derfor viktig å ikke gi opp, om man opplever at man søker år etter år uten å få stipend.

–        Alle som sitter i stipendkomiteen er selv kunstnere, og vet hvor sammenfiltret kunstneriske og private anliggender er eller kan være; det er lett å sette seg inn i behovet for en stabil bosituasjon og hvor viktig det kan oppleves for å kunne konsentrere seg om kunstnerisk arbeid. Vi vil likevel oppfordre til å fokusere søknaden på det kunstneriske og profesjonelle arbeidet, slik at vi som komite skal ha best mulig utgangspunkt for å gjøre en god vurdering.

–        Fordi antall hjemler varierer mye fra år til år (noen år er det f. eks ingen stipend for etablerte kunstnere i omløp), kan det f. eks være lurt å søke BÅDE arbeidsstipend og stipend for etablerte kunstnere. Er du ung, men har jobbet en stund, kan det være lurt å søke både ASY og AS. Er du helt nyutdannet, er det liten sannsynlighet for at du kvalifiserer for AS og SEK, så da kan det kanskje lønne seg å fokusere på å skrive en god ASY og DIV søknad, f. eks. Tenk gjennom hvilke stipendordninger som er mest aktuelle for deg, ut fra hvor du er i ditt kunstnerskap – det vil mest sannsynlig også hjelpe søknaden din og spisse den. Men, er du i tvil – søk selvsagt flere enn færre ordninger! Og husk at vi aldri kan tildele flere antall år enn du søker om selv: søker du 1 år er det maksimalt 1 år vi kan tildele. Og det er ingen strategiske fordeler i å søke færre antall år (å søke 1 år øker ikke sjansen for å få stipend), så lenge søknaden din inneholder planer som fyller stipendperioden du søker om.