Faggrupper

Faggruppene er opprettet etter ønske fra medlemmer eller fra styret. De får et mandat fra forbundet og jobber ellers selvstendig, men med assistanse fra NoDas sekretariat.