Gramo-avtalen

Det vises til forliksavtalen mellom «de 7 danseskolene» og Gramo, 2015.
NoDa oppfordrer alle dans-og ballettskoler å følge avtalen.

Avtalen ser du her: Gramo-avtalen