mer om NoDa

Organisasjon
Generalforsamlingen er forbundets høyeste myndighet og velger styret og storstyret hvert år.
Forbundsleder velges separat og er leder av styret og sekretariatet.

Styret
Styret i NoDa består av forbundsleder, seks styremedlemmer og to vararepresentanter.

Komitéer
Det finnes en rekke verv å fylle i NoDa. De fleste av disse besettes ved valg på generalforsamlingen.

Sekretariat
NoDas sekretariat består foruten forbundsleder av en forbundssekretær, en fagkonsulent og en kontormedarbeider.

FIA – International Federation Of Actors
FIA er et internasjonalt fellesorgan for fagforeninger for utøvende kunstnere. FIA har for tiden 100 medlemsorganisasjoner fordelt på 71 land. NoDas tidligere forbundsleder Liv Bjørgum var visepresident i FIA i seks år, fram til oktober 2000.

NSR – Nordisk skuespillerråd
NoDa er medlem av NSR, og møter i rådet 2 ganger i året.