About research articles

På Spissen digital publications include peer-reviewed research articles and selected reviews and other not peer-reviewed articles.

På Spissen aims at increasing the publications opportunities for researchers on a broad Nordic and international dance field, stimulating to the sharing of such research and contributing to new networks and new readers of dance research.

Author guidelines can be found here: Author Guidelines for research articles in På Spissen digital

ISSN: 0800-2452 (print)

ISSN: 2464-2258 (online)

Website: ps.noda.no

 

Vitenskapelige artikler

På Spissens nettutgave består av vitenskapelige, fagfellevurderte artikler samt utvalgte ikke-fagfellevurderte artikler fra papirutgaven av På Spissen.

På Spissen ønsker å øke publiseringsmulighetene for forskere på et bredt nasjonalt og internasjonalt dansekunstfelt, stimulere til synliggjøring av slik forskning og bidra til nye nettverk innenfor og nye lesere av forskningen.

Retningslinjer for forfattere finner du her: Retningslinjer for forskningsartikler i På Spissen digital

ISSN: 0800-2452 (print)
ISSN: 2464-2258 (online)

Website: ps.noda.no