Representasjon

Denne listen oppdateres etter at det nye styret har konstituert seg.

FIA og EuroFIA: Kristine Øren og Grete Valstad
Nordisk Skuespillerråd: Kristine Øren og Grete Valstad
Norwaco, styret: Grete Valstad
Videresendingssektoren:
Fordelingsutvalget:
Privatkopieringssektoren:
UNI-sektoren:
Bistand som konsulent:
Årsmøterepresentant:
Fond for utøvende kunstnere: Peder Horgen
Vara: Kathrine Jacobsen
Fond for Lyd og Bilde:
Sceneutvalget 2018: Odd Johan Fritzøe
Vara:
Finn Tveito’s stiftelse: Per Arne Skar
Statens Kunstnerstipend: Se NoDas stipendkomité
Danseinformasjonen: Siri Jøntvedt
Vara:
PRODA:
Vara:
Stiftelsen Dansearena Nord: Cecillie Lindeman Steen
Vara: Helle Levang Moum
Riksscene for folkemusikk og folkedans: Vara: Peder Horgen
Rådet: Magnus Myhr
Norsk Kulturråd:
Kunstløftet nettverk: Siri Jøntvedt
Norsk Scenekunstbruk, Fagutvalg: Erlend Samnøen
DTS/UD reisestøtte, fagutvalg: Cecilie Lindeman Steen, Marius Kjos
Scenekunst.no:
Vara:
Kristine Karåla Øren
Ane Smørås