Danse- og ballettskoler

Ressursgruppen for skoleeiere består av:

Ressursgruppen er nå:

Siri Vestnes – KGB dans & ballett (leder)
Marianne Schwarz  – Asker dans og ballettskole
Liv Basberg – Bergen Dansesenter
Anette Meiltoft – Touch of Dance, Nittedal
Marianne Bache-Mathiesen – Eldbjørgs Ballettskole

Gruppen skal arbeide med saker som angår medlemmer som driver egen danse- og ballettskole. Hovedmålet er å styrke de private ballettskolene over hele landet.

På dagsorden:
• anerkjennelse av skolene som viktige kulturinstitusjoner
• tilrettelegge for bedre samarbeid med kommunene
• skape attraktive arbeidsplasser
• styrke rekruttering av talenter
• kurs/seminarer for pedagoger

Gruppen ønsker innspill fra medlemmene, og ber om at forslag til aktuelle saker sendes til noda@noda.no.

Gruppen blir assistert av NoDas sekretariat.