Formål

Norske Dansekunstnere har som formål å:

– fremme og ivareta medlemmenes kunstneriske, faglige og økonomiske rettigheter og interesser
– yte rådgivning til medlemmene
– øke dansekunstneres arbeidsmuligheter- bedre dansekunstneres lønns- og arbeidsvilkår
– arbeide for å fremme dansekunstens posisjon i samfunnet og påvirke til en helhetlig offentlig politikk for dansekunst