Materialspesifikasjoner

Skriveoppsett for tekster i På Spissen:

Temaoverskrift: (gjenspeiler artikkelens tematikk, redaktørens hovedansvar)

Tittel: (kort og konsis)

Av_______________

Ingress: (Dette er egentlig redaktørens ”bord”, men kom gjerne med forslag til ingress på 30 – 40 ord.)

Brødtekst: (Ca 4000 – 6000 tegn m. mellomrom i avsnitt. Eksklusiv ingress og appendix)

Lengde: (En side uten bilde, ca 4000 tegn m. mellomrom. 2 sider m. bilde ca 6000 tegn . mellomrom.)

Mellomtitler: (3-4 stykker á få ord som driver teksten framover, plasseres mellom avsnitt)

Intervjuer: (- Spørsmål i kursiv med – bindestrek foran. – Svar direkte under, med – bindestrek foran)

Appendix: (Kilder og andre opplysninger / oppfordringer / stafettprinne etc.)

Font: Helvetica 9

Vinkling: du må gjerne skrive ut i fra en litt annerledes vinkel; kontekstualisere på en eller annen måte (historisk, genremessig, nasjonalt / internasjonalt eller lignende), forsterke noe du syns er vesentlig i det du skriver om, være sterkt subjektiv.
Men viktigst er det at du mener noe! Og uttrykker det. Og mener du lite, er det lov å si det, men kanskje spekulere på hvorfor. Hvorfor og hvordan-svar er morsommere og mer interessant å lese, enn et (handlings)referat.

Elektronisk overførsel, e-post til redaktøren: Anette Sture Iversen.

Bilder

 • leveres digitalt
 • FILFORMAT: jpeg eller tiff
  (jpeg-filer er komprimerte og veier mindre og vil dermed lettere sendes via mail)
 • MODUS: Svart- hvitt
 • BILDEFORMAT: minst 100% av ønsket trykkeformat, gjerne større
 • OPPLØSNING: minst 300 dpi
 • OBS: Bilder fra videoopptak kan ikke brukes i På Spissen. De har for dårlig billedkvalitet
 • OBS: Spesifikasjonene for bildemateriale gjelder også for annonser
 • Ferdige annonser kan sendes i riktig format som ferdige bildefiler tilsvarende spesifikasjonene ovenfor eller som PDF-filer med tilsvarende kvalitet.
  Annonsemateriale som skal settes opp av oss plasseres gjerne i den fortløpende teksten i word-dokumetet, og spesifiseres på samme måte som annet tekstmateriale.Hvis allerede oppsatte annonser skal tilpasses riktig format, er det nødvendig med en redigerbar fil; f.eks. quarkxpress, illustrator eller freehand (dette blir da regnet som “oppsett av annonse”). Bilder, tegninger, fonter etc. som inngår i annonsen må vedlegges.