Retningslinjer

Retningslinjer for medlemsbladet, samt arbeids- og ansvarsbeskrivelse for redaktør pr. 15.10.2008.

Retningslinjer for medlemsbladet:

Utgiver:
Utgiver av medlemsbladet er Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. Forbundets adresse er bladets formelle adresse.

Grunnsyn:
Medlemsbladet har som formål å:
• Synliggjøre forbundets arbeid.
• Synliggjøre den mangfoldige aktivitet og utvikling innen dansekunst.
• Øke kunnskap og debatt rundt kunstformen dans gjennom fagstoff av høy kvalitet.

Innholdet skal favne artikler, reportasjer og debatter innenfor følgende områder:
• Forbundsstoff
• Utøvende, skapende og formidlende dansekunst
• Relevant utdanning og forskning
• Politiske saker som angår dansekunstnere.

Innholdet produseres primært av redaktør og redaksjon. NoDas faste spalter produseres av forbundets ansatte. Det skal avsettes plass til faste spalter fra øvrige samarbeidspartnere i henhold til avtale med utgiver. Pr. 15.10.08 gjelder dette kun PRODA med én helside i to numre pr år. Årlig budsjett avgjør hvorvidt eksterne artikkelforfattere kan honoreres.

Målgrupper:
Bladets hovedmålgruppe er medlemmer av NoDa.
Utvidet målgruppe er profesjonelle dansekunstnere samt instanser og mennesker som arbeider med tilknytning til dansekunst.

Utgivelsesplan:
Utgivelsesplanen for bladet er tre utgaver per år. Dødlinje er som regel fire uker før utgivelse.