Redaktøren

Kjære leser!

Jeg vil bruke min brede bakgrunn til å ivareta På Spissens samlede målgruppe, som er både pedagoger, dansere og koreografer. I tillegg til å dokumentere og gi perspektiv til aktiviteten i hele det norske dansefeltet, ser jeg det som viktig at På Spissen fremmer forskning, debatt og kritikk som kan bidra til at dansefeltet vokser i kvalitet og omfang.

Med vennlig hilsen,
Anette Sture Iversen

Kontakt meg: asibgo@hotmail.com

Iversen er utdannet BA i Theatre Dance fra London Studio Centre og MA i teatervitenskap fra UiB, hvor hennes masteroppgave hadde tittel “Norsk samtidskoreografi, postmodernisme og recycling”. Hun har i tillegg PPU-utdanning fra KHiO. Iversen har bakgrunn som både utøver, koreograf og produsent for egne og andres prosjekter i det frie feltet og har undervist både på videregående skole og høyskole, i tillegg til i kulturskolen og i private ballettskoler. Anette Sture Iversen er redaktør av På Spissen fra blad nr. 3 2009.