Redaksjonen

Redaktør:
Anette Sture Iversen
e-post: asibgo@hotmail.com

i redaksjon

Anette Ystgaard
e-post: anette_y@yahoo.com

Daniel Rodrigo Nilsen
e-post: danielrnilsen@gmail.com

Marie Bergsby Handeland
e-post: mar_hand86@hotmail.com

Ingvild Vaagseter
e-post: inclusive@dance-company.no

Annette Brandanger, region øst
e-post: abrandanger@gmail.com

Caroline Eckly
e-post: carolineeckly@yahoo.it

Karine Klovholt Leonardsen
e-post: karine_leo@hotmail.com