På Spissen

  • er Norske Dansekunstneres medlemsblad
  • inneholder aktuelt forbundsstoff, artikler, intervjuer, foto, debattsider m.m.
  • er en godkjent publiseringskanal for vitenskapelige publiseringer på nivå 1
  • tar mål av seg å speile aktiviteten i norsk dansemiljø, i all sin bredde
  • utgis 3 ganger i året

På Spissens nettutgave består av vitenskapelige, fagfellevurderte artikler samt utvalgte ikke-fagfellevurderte artikler fra papirutgaven.
Nettutgaven finner du på http://ps.noda.no

ISSN: 0800-2452 (print)
ISSN: 2464-2258 (online)