Kontingent

2018

Ordinært medlemskap:3 980 ,- *
Prøvemedlemskap:       3 980,- *
Ordinær senior               1 200,- **
FA-medlemskap:           1 990,-
Passivt medlemskap:       900,-
Passivt utland                    900,-
Studentmedlemskap:      600,-
Elevmedlemskap:             300,-

Innmeldingsgebyr:           300,-

* Ordinære medlemmer betaler et tillegg på 150 kr pr år for tilgang til Kunstnerforsikringen

**
Nytt fra høsten 2018
For medlemmer som tar ut folketrygdpensjon og samtidig ønsker å beholde fulle rettigheter i NoDa.

Kontingenten betales i 2 rater. Forfall er 15. januar og 1. august hvert år.
Melder du deg inn i 2. semester, betaler du kun for høsten.
Faktura får du tilsendt på e-post til din registrerte e-postadresse.

Merk: Du kan trekke av hele kontingenten som fradrag på selvangivelsen!