Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Finn Tveito - Stipend for Mannlige Dansekunstnere

Finn Tveitos Stiftelse for utdannelse av mannlige norske dansere vil i 2022 dele ut stipend på opptil kr 50 000,- for videreutdannelse av mannlige dansere.

Stipendets hovedformål er å yte økonomisk bistand til videreutdannelse/studier av mannlige dansere, fortrinnsvis norske.

Søknadsfrist er 31.desember 2021

Stipend for dansekunstnere

Kort undersøkelse om ny ordning for etablerte scenekunstkompanier

Vi ber våre medlemmer svare på en kort undersøkelse om den nye ordningen for etablerte scenekunstkompanier!

Regjeringen har varslet at en tilskuddsordning for etablerte kompanier skal tre i kraft i 2022. Ordningen er også forespeilet i den nylig fremlagte Strategi for scenekunst 2021-2025. Formålet med ordningen er å gi etablerte scenekunstkompanier mer økonomisk stabilitet og forutsigbarhet. Ordningen skal forskriftsfestes.

Norske Dansekunstnere er invitert i innspillsmøte med Kulturdepartementet 24.11. Vi ønsker innspill fra relevante aktører i dansekunstfeltet om hvordan denne ordningen bør innrettes. Vi ber dere derfor svare på følgende spørsmål, som er oversendt oss fra Kulturdepartementet. Vi ber om kortfattede svar innen mandag 22.november klokken 12.00, fordi det er kort behandlingsfrist.

Til undersøkelsen

Innspillsmøte for kunstnere

Kulturdepartementet inviterer enkeltkunstnere, aktører, kompanier til et åpent innspillsmøte 25.november 2021 for å komme med innspill til hvordan den nye ordningen bør innrettes! Vi oppfordrer alle danse- og scenekunstnere og kompanier til å melde seg på! Mer informasjon om innhold i møtet og påmelding finner du på KUD sine nettsider.

Bakgrunn: Regjeringen har varslet at en tilskuddsordning for etablerte kompanier skal tre i kraft i 2022. Kulturdepartementet er i gang med utforming av en slik ordning, og ønsker en bred involvering fra scenekunstfeltet.

Les mer

Innspill tilleggsproposisjon statsbudsjettet 2022

Den nye regjeringen la 8.11. frem en tilleggsproposisjon for statsbudsjettet for 2022. Denne inneholder 59 mill. nye kunst- og kulturkroner utover det som ble foreslått i Solberg-regjeringens budsjettforslag. Økningene som er av størst betydning for dansekunstnere er den foreslåtte styrkingen av Statens kunstnerstipend med 33,2 mill. kr og 100 nye arbeidsstipender.

Vi sendte 15.november 2021 skriftlig innspill til Familie- og kulturkomiteen, hvor vi kommenterer på de foreslåtte endringene.
Les mer!

NRKs kulturarv kan bli borte!

Norsk Dansekunstnere er blant 31 av Norwacos medlemsorganisasjoner som i dag går ut med et opprop til NRKwww.ikketilgjengelig.no. Organisasjonene advarer mot NRKs manglende vilje til å betale rimelig vederlag til innleide frilansere og kunstnere- Dette kan føre til at store deler av NRK-arkivet går i svart fra nyttår.

NRKs arkiv med egenproduserte TV- og radioprogrammer er en del av vår felles kulturarv og tilhører oss alle. Dessverre er bare deler av arkivet tilgjengelig, fordi statskringkasteren vil presse ned betalingen til de som har vært med å lage innholdet. Avtalen som åpner for å dele innholdet, løper ut ved årsskiftet. Det er gjennomført flere forhandlingsmøter, men avstanden mellom partene er stor.

Les mer!
Vis flere aktuelle saker