Generalforsamling

Velkommen til generalforsamling i Norske Dansekunstnere 2018

lørdag 21. april, kl. 12:15 – Registrering fra 11:15!

MERK Sted:
PRODA/Rom for dans, Marstransdsgt. 8, Øverst på Grunerløkka i Oslo.

Les sakspapirerne her: Innkalling til generalforsamling i Norske Dansekunstnere 2018

Møte og talerett:
Alle medlemmer av NoDa har møte- og talerett på NoDas generalforsamlingen. NoDas forsamling er også PRODAs årsmøte. I tillegg kan PRODA-brukere som ikke er medlemmer av NoDa møte til PRODAs årsmøte; registrering fra 11.15 også for disse.

Stemmerett:
Ordinære NoDa- medlemmer, prøvemedlemmer, studenter, honnør-medlemmer, æresmedlemmer og FA-medlemmer har stemmerett.
Merk! For å ha stemmerett må du ha betalt medlemskontingent for 1. halvår 2018.

Fullmakt:
Dersom du ikke har anledning til å møte personlig, oppfordrer vi deg til å gi fullmakt til et annet medlem med stemmerett. Avtal med vedkommende og send fullmakt på e-post med navn på den som representerer deg, til noda@noda.no .

• Stemmeberettigede medlemmer kan møte med inntil 4 fullmakter.
• Storstyremedlemmer fra de 3 nordligste fylkene kan møte med inntil 12 fullmakter. Pr fylke.
Vi håper du vil benytte deg av din stemmerett!

VELKOMMEN!

Vennlig hilsen styret i Norske Dansekunstnere