Standardkontrakt

Standardkontrakt for dansere
utformet av Norske Dansekunstnere til bruk innenfor det prosjektbaserte scenekunstfeltet.