Godkjent utdanning

Ordinært medlemskap:
Balletthøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo (BA-gradene)
Norges Dansehøgskole, (BA-gradene)
Høyskolen for samtidsdans (BA-grad)
Universitetet i Stavanger, (Faglærerutdanning i dans/BA-grad)
Høgskolen i BoDø, (Faglærerutdanning i dans/BA-grad)
NTNU utøverstudium i tradisjonsdans (BA-grad)
Musikkteaterskolen (BA-grad)
BA-grad i dans ved skoler i utlandet

Prøvemedlemskap:
Bårdarakademiet (2-årig)
Musikkteaterskolen (2-årig)
Skolen for Samtidsdans (2-årig)
Spin Off Forstudium (1-årig)
Circle Dance Academy (1-årig)

Merk: En person med ett- eller toårig utdanning som er godkjent av forbundet får godskrevet utdanningstiden som opptjeningstid til ordinært medlemskap.

  • Søknad om medlemskap fremmes skriftlig på eget søknadsskjema.
  • Søknad om endring av medlemskapstatus fremmes skriftlig
  • Utmelding skal skje skriftlig
    e-post:  kathrine@noda.no

Vedtektene finner du i sin helhet her!