satser normalproduksjon

Satser for koreografi i musikaler og teaterproduksjoner (normalproduksjon 8 uker)

Gjeldende fra 1.4.2018
Ansiennitet Lønnstrinn Normal-produksjon
0 6 192 491
2 9 198 357
4 11 203 452
6 13 207 889
8 15 213 345
10 17 219 281
12 20 228 693
14 25 247 044

 

Ansiennitet:
100 minutters koreografi gir 2 års ansiennitet.
Musikaler teller som 50 minutter.


MERK!

Disse veiledende satsene er forhandlet frem som lønnssatser hos institusjonsteatrene og er oppe til forhandling for det frie feltet. Drifter du ditt kunstnerskap gjennom egen næring, anbefaler NoDa et tillegg på 35 % sosiale kostnader. Mer info om dette her

Det gis 2 års ansiennitet for godkjent høgskoleutdanning i dans.