Veiledende satser

Dansere

Gjeldende fra 01.08.2019
Ansiennitet Lønnstrinn Årslønn Månedslønn
0 14 448 595  37 383
2 16 459 708 38 309
4 18 469 382 39 115
6 20 481 281 40 106
8 22 494 224 41 185
10 24 507 691 42 307
12 26 521 810 43 484
14 31 562 743 46 895


DAGSATS:
Anbefalt dagsats for det frie feltet = Årslønn : 229 dager

MERK!
Disse veiledende satsene er forhandlet frem som lønnssatser hos institusjonsteatrene og er oppe til forhandling for det frie feltet. Drifter du ditt kunstnerskap gjennom egen næring, anbefaler NoDa et tillegg på 35 % for sosiale kostnader. Mer info om dette her

Det gis 2 års ansiennitet for godkjent høgskoleutdanning i dans.