Satser Carte Blanche

Gjeldende fra 1.4.2019
Ansiennitet Lønnstrinn Årslønn Månedslønn
0 13 430 779 35 898
2 16 446 960 37 246
4 18 456 696 38 058
6 20 468 667 39 055
8 23 488 467 40 705
10 26 509 448 42 454
12 28 527 351 43 945
14 31 550 635 45 886
Direkte innplassering
32 558 661 46 555
34 575 369 47 947
36 592 734 49 394

Etterbetaling fra 1.4 skjer etter CBs rutiner.