Videregående skole

Det er tidligere gjort et større arbeid i NoDa for pedagogene i videregående skole, gjennom en kartlegging av arbeidsmiljø og behov. NoDa har også utarbeidet informasjon om ansettelsesbetingelser og andre forhold i vgs. Carol Skåra og Kristin Nash sto for dette viktige arbeidet.
Faggruppen har for tiden ingen medlemmer. Er du interessert i å gjøre et arbeid for vgs i NoDa, ta kontakt: noda@noda.no