Reglement

hele Arbeidsmiljøloven finner du her:

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html

 Sentrale punkter i arbeidsmiljøloven er:

 § 14-5.                       Krav om skriftlig arbeidsavtale

§ 14-9.                       Midlertidig ansettelse

§ 15                             Om oppsigelse

§ 15-3.10                   Force Majeure