Nordisk Skuespillerråd (NSR)

Nordisk skuespillerråd er et fellesorgan for fagforeninger for utøvende scenekunstnere på nordisk plan.

Disse er med i NSR:

  • Dansk Skuespillerforbund
  • Felag Islenska Leikara
  • Finlands Svenska Skådespelarførbund
  • Norske Dansekunstnere
  • Norsk Skuespillerforbund
  • Finsk Skuespillerforbund
  • Teaterforbundet – fackforbundet for Scen och Media
  • Finske Dansekunstneres Forbund

Nordisk Skuespillerråd møtes to ganger årlig, ledervervet og sekretariatet går på omgang, som regel to år for hvert land. I NSR diskuteres saker av fagpolitisk, opphavsrettslig og avtalemessig art.