Årsverk

vi har utviklet 2 modeller, begge er beregnet på fast ansettelse:

  • Normalårsverk – med annet arbeid i tillegg til undervisning
  • Timebasert årsverk – kun undervisning

Normalt skal arbeidstaker ansettes fast. Noen ganger er det behov for å ansette midlertidig, f eks. ved vikariat. Derfor har vi også laget en kontrakt midlertidig ansettelse.
Se Arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse:
AML § 14-9