Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Dansen snakker om «Strategi for scenekunst 2021-2025»

Mandag 6. september presenterte regjeringen «Strategi for scenekunst 2021-2025». Det er riktignok den avtroppende regjeringens ønsker for scenekunstpolitikken som legges frem i strategien, men slike strategier for scenekunsten er likevel en sjeldenhet, og vi har oppfordret ny regjering til å ta strategien med seg i sitt videre arbeid med å styrke og utvikle danse- og scenekunsten.

Norske Dansekunstnere, Dansens Hus og Danseinformasjonen inviterer til et fysisk diskusjonsrom, hvor vi i fellesskap kan diskutere strategien sett fra dansekunstens ståsted.

Mandag 27.september på Dansens Hus fra 17.00-19.00! Vel møtt!

Les mer og meld deg på!

Dansenett Norge inviterer til seminar

Dansenett Norge inviterer 20. - 22.oktober på Dansens Hus og Vega Scene i Oslo, til en langhelg spekket med faglig påfyll og kunstneriske opplevelser. Foredrag og workshop ledet av Sigrid Øvreås Svendal (Danseinformasjonen) og Lisa Baxter kommer til Oslo og vil ha workshop og seminar som retter seg både til kunstnere, produsenter og for arrangører og kommunikasjonsmedarbeidere.

I tillegg tilbyr CODA et rikholdig program bestående av produsentdager, forestillinger, filmprogram, pitch av norske dansekunstnere og arbeidsvisninger gjennom Kreativ LAB. Seminaret skjer i samarbeid med Dansens Hus og CODA Oslo International Dance Festival.

Påmelding må skje innen fristen 24.september 2021

Les mer og søk!

SKUDA ansetter nye dansere og skuespillere

Skuespiller- og danseralliansen gjennomfører en ny søknadsrunde denne høsten med sikte på å ansette kunstnere fra januar 2022. Dette med forbehold om at vi mottar økte midler. For 2022, har vi søkt om en økning i midler for å ansette 16 nye kunstnere.

Du kan søke ansettelse dersom du har jobbet i midlertidige kontrakter eller oppdrag som danser eller skuespiller i sceniske produksjoner og film-, radio- og tv produksjoner. Du skal ha vært yrkesaktiv som danser de siste 6 år eller som skuespiller siste 8 år, det vil si at dersom du ble uteksaminert september 2013 som skuespiller, eller i 2015 som danser, kvalifiserer du til å søke.

Søknadsfrist tirsdag 21. september kl 24.

Les mer og søk her!

Fernanda Sparre Smith fyller 100 år

Onsdag 25.august 2021 deltok forbundsleder Kristine Karåla Øren i markeringen av Fernanda Sparre Smiths 100 års dag. Markeringen ble holdt på Teatermuseet i regi av Danseinformasjonen og Teatermuseet.

Vår hilsen til jubilatene leser du i sin helhet her!

Vi gratulerer jubilanten på det hjerteligste.

Foto: «Demonstrasjon, improvisasjon og samtale med Fernanda Sparre Smith og Ingunn Rimestad» 27. april 2018 på Scenehuset i Oslo, i regi av dansekunstner Mina Weider. Foto av Sigrun Drivdal Johnsen.

Søk stipend fra Oslo Kommune

Oslo kommune har satt av 12,5 mill. kroner i stipender til Oslo-baserte kunstnere som en del av byrådets krisepakke til kulturaktører. Av disse skal 2 mill. kroner fordeles til scenekunstnere. Formålet er å styrke økonomien til hardt pressede kunstnere og stimulere til produksjon. Midlene skal fordeles til enkeltkunstnere basert på en åpen søknadsrunde.

Danse- og teatersentrum forvalter midlene til stipend til danse- og scenekunstnere.

Søknadsfrist 15.september 2021

Les mer!
Vis flere aktuelle saker