NoDa-stipend

Norske Dansekunstnere deler årlig ut 4 stipender til henholdsvis
en danser, en koreograf, en pedagog og ett prosjektstipend for dansefilm/videoproduksjon. Hvert av stipendene er på kr. 30 000,-

Alle stipendene skal tildeles profesjonelle dansekunstnere.
Du kan søke stipendet selv eller foreslå en kandidat!

Kriterier for tildeling av stipend er:
– Stipendmottaker må arbeide profesjonelt med scenisk dans.
– Stipendmottaker må hovedsakelig bo og virke i Norge.
– Søknad/forslag må begrunnes.
Søknaden behandles av Norske Dansekunstneres Stipendkomité.
Både medlemmer og ikke-medlemmer kan motta stipendet.
Stipendene blir delt ut på NoDas generalforsamling til våren.

Søknadsfrist er 1. desember hvert år.
Stipendene er finansiert av Norske Dansekunstneres vederlagsfond.