For dans- og ballettskoler

Vil du lære å danse?
Private danse- og ballettskoler har en lang tradisjon i Norge. Skolene finnes over hele landet og er drevet av profesjonelle dansekunstnere. Disse pedagogene er livskraftige kulturbærere og inspirer barn og unge til aktivitet. Les mer

Velg en danse- eller ballettskole drevet av pedagoger som er medlem av Norske Dansekunstnere og du får dansekurs av høy kvalitet. Våre medlemmer har minimum 3-årig høyskole i dans eller tilsvarende.

Finn skoler