Har du vært på TV?

Privatkopiering – vederlag
Har du medvirket på TV som danser eller koreograf kan du ha krav på vederlag for dette.

Vederlaget er en kompensasjon for den lovlige privatkopieringen som folk flest driver med. Kulturdepartementet betaler en sum til Norwaco, som fordeler summen videre til organisasjonene, som igjen fordeler videre til kunstnerne.

Norske Dansekunstnere (NoDa) er medlem av Norwaco og forvalter rettighetene til dansere og koreografer. NoDa har ansvar for å fordele privatkopieringsmidler til dansekunstnerne.

Til grunn for beregningen ligger programsendelister for NRK og TV2 –

og ikke minst informasjon som blir rapportert inn til oss fra dansere og koreografer som har medvirket i TV-produksjoner. Det er derfor viktig at dansere og koreografer sender inn informasjon om hvilke programmer de har medvirket i.

Totalbeløpet Norske Dansekunstnere får til fordeling varierer fra år til år i forhold til sendte program og privatkopieringsvaner i befolkningen. Beløpene som utbetales varierer derfor fra år til år og veldig små beløp betales ikke ut. Det er derfor ingen garanti for at man får betalt hver gang man er på TV.

 

Hva du må gjøre;

For at vi skal kunne fordele vederlaget på best mulig måte er det viktig med nøye og god rapportering fra dansere og koreografer. Vi oppfordrer alle til å holde god oversikt over alle prosjekter dere medvirker i.

NYTT:
Vederlaget vil fra og med 2018 bli betalt som en engangssum i starten av påfølgende år, altså i 2019. For å kunne utbetale vederlaget er det viktig at NoDa har oppdatert informasjon om konto, personnummer og adresse. Man har selv ansvar for å oppgi denne informasjonen.