Opphavsrett

  • Disse sidene gir en oversikt over noen prinsipper som dansere, koreografer og pedagoger trenger å vite i forhold til opphavsrett.
    Du finner forskjellige temaer i menyen til venstre.
    Sidene er bygget opp rundt tekst fra Liv Bjørgum. 

  • Nederst i menyen til venstre finner du skjema for privatkopieringsvederlag, under “Har du vært på TV?”