Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Dialogmøte Habilitet i fonds- og stipend forvaltningen

Norske Dansekunstneren har en aktive rolle i å sikre offentlig finansiering av dansekunsten, således ser vi det som aktuelt/fordelaktig å diskutere habilitet, både de bakenforliggende reguleringene i 2012 og dagens praksis i bla. fonds- og stipend forvaltningen, sammen med våre medlemmer.

Dette for å ha en aktualisert og god holdning til habilitet på vegne av de dansekunstnerne vi representerer.

Tid og sted: Onsdag 24. januar mellom kl 18.00 – 20.00 hos Norske Dansekunstnere i Dronningensgate 16, 4.etg.

Les mer her!

AUDITION FOR PROFESJONELLE DANSERE I BERGEN!!!

Bergen Nasjonale Opera avholder audition onsdag 13. desember 2023 for dansere til vårens store satsing i Grieghallen, operetten Flaggermusen. Bergen Nasjonale Opera skal engasjere 3 profesjonelle dansere fra Bergen og omegn.

Hvor: Bergen Dansesenter
Når: Onsdag 13. desember 2023 fra kl. 10.00 – vi ber deg om å holde av hele dagen
Påmeldingsfrist for audition er: 9. desember 2023

Les mer her!

Velkommen til regionsmøte med Norske Dansekunstnere for region Midt!

Dette er et årlig møte for alle som jobber med dans i Trøndelag og Midt-Norge, både medlemmer og ikke-medlemmer av NoDa. Enten du jobber med undervisning av dans, som utøver, skapende, produsent eller driver studio, vi vil gjerne ha deg med på møtet. Slik kan vi bli bedre kjent, få en større innsikt i hvilke saker du brenner for som dansekunstner, hva dere som jobber med dans i region Midt har behov for og hva Norske Dansekunstnere kan gjøre for dere.

Møtet finner sted lørdag 18. november fra kl. 17.00-18.00 på Mesaninen på Rosendal Teater.

Det vil også være mulig å delta digitalt på møtet. Møtet vil foregå før forestillingen Rosa Löften på Rosendal Teater. Forestillingen starter kl. 19.00.Se mer info om forestillingen her: https://rosendalteater.no/program/rosa-loften

Vel møtt!

Facebook arrangement

Zoomlenke:

https://zoom.us/j/97972956741
Meeting ID: 979 7295 6741

Åpenhetsrapporten for 2022

I henhold til "Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv." er Norske Dansekunstnere pålagt å utarbeide en åpenhetsrapport som skal gjøre rede for vårt arbeid med forvaltning og fordeling av rettighetsvederlag. Les den første åpenhetsrapporten vår her.

Åpenhetsrapporter

FFUK lanserer nytt utøverstipend!

FFUK lanserer et arbeidsstipend for profesjonelle frilans utøvende kunstnere bosatt i Norge. Stipendet skal dekke minst 4 måneders kunstnerisk aktivitet. Utøvere kan søke individuelt eller som grupper med minst 3 medlemmer. Ved gruppesøknader må samtlige medlemmer oppfylle ordningens kriterier. Utøverstipendet har fast størrelse på kr 100.000 for individuelle og kr 150.000 for grupper.

Hva kan det søkes om støtte til?

Stipendet gis som tilskudd til aktivitet en har som utøvende kunstner, som konserter, forestillinger, innstudering, egenøving mm. En strukturert plan for aktivitetene det søkes om støtte til skal legges ved søknaden. Man kan inkludere prosjekter som er innvilget annen støtte fra fondet.

Hvem kan søke?

Profesjonelle frilans utøvende kunstnere bosatt i Norge kan søke om utøverstipendet. Fondsloven definerer utøvende kunstnere som musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk eller tradisjonsuttrykk. Med profesjonelle mener vi de som har det å være utøvende kunstner som sin jobb. Man må legge ved en CV som viser at man har, og har hatt over noe tid, et aktivt og sammenhengende virke som profesjonell utøvende kunstner. Man må hovedsakelig være bosatt og ha sin base i Norge, og hoveddelen av ens virke som utøvende kunstner må også være her.

Søknadsskjemaet er tilgjengelig i FFUK sin digitale søknadsportal, og søknadsfristen er den 9. januar 2024.


Les mer om ordningen her

Vis flere aktuelle saker