Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Kjersti Alveberg er død

Det er med stor sorg vi i dag mottok nyheten om at danser og koreograf Kjersti Alveberg har gått bort, 73 år gammel.

Alveberg var en banebrytende koreograf med et sterkt særpreg. Hennes kunstneriske arbeid var dedikert og ambisiøst på dansekunstens vegne. Hennes bidrag har satt dype spor både gjennom egenartede uttrykk i oppsetninger og produksjoner, men også de kunstnerne og de institusjoner som har fått samarbeide med henne, har kjent effekten av hennes kunstneriske kraft!

Vi hedrer ditt minne

Foto: Jörg Wiesner
Les mer!
FOTO: JÖRG WIESNER

Ny regjeringsplattform 2021-25

Den påtroppende regjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet la onsdag 14.oktober 2021 frem sin regjeringsplattform for perioden 2021-25.

De økonomiske rammene for kunsten foreslås styrket ved at 1 % av statsbudsjettet igjen skal settes av til kunst og kultur. Utover dette er plattformen vag og inneholder få konkrete ambisjoner og tiltak.

Vi kommenterer her kort på plattformen, og betydningen denne har for kunst- og kulturlivet.

Les mer

Streiken mellom og LO Stat og Spekter trappes opp

Norske Dansekunstnere støtter den lovlige streiken som pågår. Vi er naturligvis av den holdning at alle lønn og arbeidsvilkår av prinsipp må være kjønnsnøytrale og ikke diskriminerende på noe vis.

Norske Dansekunstnere er ikke en part i denne konflikten, og vi har ikke reist spørsmålet om en ny pensjonsordning i årets forhandlinger. Det vil si at dansere og koreografer som ansettes ved teatrene under Spekter er underlagt vår tariffavtale med tilhørende pensjonsordning som i dag er en innskuddsordning. Denne vil ikke bli endret eller påvirket av dagens streik med mindre vi i Norske Dansekunstnere velger dette.

Hvilken pensjonsordning som vil være mest gunstige for våre medlemmer vil vi først kunne ta stilling til når LO og Spekter har kommet til enighet om vilkårene i en ny avtale.

Vi følger prosessen. Ta direkte kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt streiken.

Innspill til ny regjeringsplattform 2021-25

I disse dager sitter AP, SP og SV i sonderinger vedrørende et potensielt regjeringssamarbeid. Vi har i påvente av at den nye regjering skal utforme en ny kulturpolitisk plattform utviklet et innspill der vi forsøker å løfte blikket og formulere danse- og scenekunstens politiske prioriteringer i noen overordnede målformuleringer.

Dette innspillet kommer i tillegg til vår offentlige uttalelse i forkant av valget med krav til en ny kunst- og kulturpolitikk.

Les mer!

Dansen snakker om «Strategi for scenekunst 2021-2025»

Mandag 6. september presenterte regjeringen «Strategi for scenekunst 2021-2025». Det er riktignok den avtroppende regjeringens ønsker for scenekunstpolitikken som legges frem i strategien, men slike strategier for scenekunsten er likevel en sjeldenhet, og vi har oppfordret ny regjering til å ta strategien med seg i sitt videre arbeid med å styrke og utvikle danse- og scenekunsten.

Norske Dansekunstnere, Dansens Hus og Danseinformasjonen inviterer til et fysisk diskusjonsrom, hvor vi i fellesskap kan diskutere strategien sett fra dansekunstens ståsted.

Mandag 27.september på Dansens Hus fra 17.00-19.00! Vel møtt!

Les mer og meld deg på!
Vis flere aktuelle saker