Kontrakter

For standardkontrakt og kontrakt på engelsk, se meny til venstre!

  • Kontrakten øker tryggheten for begge parter.
  • En god kontrakt motvirker konflikt
  • Kontrakten er også viktig som dokumentasjon for fremtiden.

Skriv alltid kontrakt 🙂