Satser dansere

Satser for teatrene og Carte Blanche er tariffsatser.
Veiledende satser for det frie feltet er bygget på disse.
Alle satsene er lønnssatser og beregnet for midlertidig ansatte dansere.