Høringssvar

Her finner du:

2019

Høringsnotat til familie og kulturkomiteen statsbudsjett 2019

Høringsnotat forslag til statsbudsjett 2019

Høringsnotat til utdannings og kulturkomiteen, Oslo Kommune_budsjett 2019

Høringssvar region rapporten 2019 fra Norske Dansekunstnere

Høringssvar Kvotefordelig 2019 Statens Kunstnerstioen

Høringsvar Kunstenskraft_2019 Norske Dansekunstnere

Innspill Stategiplan Scenekunsten_2019 fra Norske Dansekunstnere

Innspill BF Kulturrådet 2019 fra Norske Dansekunstnere

Inspill til Kunstnermeldingen 2019 fra Norskedanskunstnere

 

2018

Høringssvar_ om endring av forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere 2018 8.03.2018

Innspill til kunstplan Oslo Kommune 28.02.2018 fra Norske Dansekunstnere 28.02.2018

Innspill til kulturmeldingen 15.02.2018 fra Norske Dansekunstnere 15.02.2018

Høringssvar_ kvotefordeling 2018 for statens kunstnerstipend_ fra Norske Dansekunstnere 31.01.2018

2017

Notat_forslag til statsbudsjett 2018_ familie og kulturkomiteen 2.11.2017

Notat_forslag til statsbudsjett 2018_utenriks og forsvarskomiteen 1.11.2017

Deputasjon Oslo kommune, budsjett 2018  23.10.2017

Kommentarer til Stprop 84S,
Om forslag vedr. regionale kompetansesentre for dans, levert 2. mai 2017

Høringssvar, Statens Kunstnerstipend kvotefordeling 2017
Levert Kulturdepartementet 1. februar 2017

2016

Kommentar til Oslo Kommunes budsjett 2017
Formidlet ved deputasjon til Kultur- og utdanningskomiteen, Oslo bystyre 25. oktober 2016

Høringsnotat forslag til Statsbudsjettet 2017
Formidlet til Familie- og Kulturkomiteen 17. oktober 2016

Høringssvar til forslag til ny Lov om opphavsrett til Åndsverk (Åndsverkloven)
Levert Kulturdepartementet 1. september 2016

Høringssvar, Statens Kunstnerstipend kvotefordeling 2016
Levert Kulturdepartementet 1. februar 2016

Innspill til forvaltning av Statens Kunstnerstipend fra Kunstnernettverket
Innspill til forvaltning av Statens Kunstnerstipend (utdypning fra NoDa)
levert Kulturrådet 1. februar 2016

2015

Høringssvar, Kulturrådsloven
levert Kulturdepartementet 22. juni 2015

2014

Notat til Statsbudsjettet 2015
Høring i Stortingets familie- og kulturkomité 6. november 2014

Høringssvar, Kulturrådet gjennomgang
levert Kulturdepartementet 1. september 2014

Innspill til Kunstnerøkonomien
levert Kulturdepartementet 15. august 2014

Høringssvar, Rammeplan kulturskoler
levert Kulturdepartementet 18. juni 2014

Høringssvar, Det muliges kunst
levert Kulturdepartementet 19. juni 2014

Høringssvar, Norsk Kulturfond (felles for NoDa, NSF og DTS)
levert Kulturdepartementet 5. mai 2014

Innspill til gjennomgang av Kulturrådet
levert Kulturdepartementet 29. mars 2014

 

2013

Støtteerklæring for å bevare Kongsbakken vgs i Tromsø
Åpent brev til Troms fylkesting 13. november 2013

Innspill vedr. kulturbudsjettet 2014
Høring i Stortingets familie- og kulturkomité 11. november 2013

Høringssvar til NOU 2013:4  Kulturutredningen 2014
levert Kulturdepartemenet 1. juli 2013

NoDas innspill til Kulturløftet III
levert Kulturdepartementet 21. juni 2013

Høringssvar fra NoDa, 12. april 2013 om
tilskuddsordningene, Asker kommune

NoDas høringssvar på dansestrategien
Kulturdepartementets utkast til Strategi for dans – “Dans i hele landet”,
september 2012