Relevante linker

 http://www.lovdata.no/all/nl-19610512-002.html

www.clara.no
(fellesside om opphavsrett og lenke til flere forvaltningsorganisasjoner)

www.norwaco.no

www.tono.no

www.gramo.no

http://www.slettmeg.no/lover