Markedsføring

Internett
Markedsføring av verk på Internett som Facebook You Tube, Myspace, egen hjemmeside og lignende:

  • Innhent skriftlig samtykke med medvirkende som fotograf, dansere, o.a. Dette gjøres enklest ved første gangs kontraktsinngåelse.
  • Samtlige medvirkende kunstnere skal krediteres

NoDa anbefaler kun korte klipp/utdrag som alle kan stå inne for.

Forslag til paragraf om markedsføring i kontrakt:
§ x Markedsføring

Medvirkende/opphavsmann N.N. samtykker herved til at korte klipp av forestilling/opptak blir lagt ut på Internett i markedsføringsøyemed.
Produsenten vil påse at N.N. blir presentert på en god måte, som ikke vil virke krenkende eller skade N.N.’s omdømme.
N.N. skal krediteres i henhold til god skikk.

DVD
Ved markedsføring av verket, for eksempel opptak til DVD til festivaler og lignende av hele eller deler av forestillingen;

  • avtal skriftlig med de medvirkende og navngi de medvirkende på omslag, eller i selve DVD’en.