Praktiske råd

Respekt for andres opphavsrettigheter
Like viktig som det er å passe på egne rettigheter, er det å ha respekt for andres. Det gjøres gjennom kreditering, betaling og avtale om bruk. Når du skal klarere alle rettigheter i en forestilling, kan noe gjøres individuelt med den enkelte rettighetshaver, noe med forvaltningsorganisasjoner, f.eks. TONO og GRAMO.

Kontrakt med skapende kunstnere
Koreograf/produsent må avtale bruksrett for, og betaling til rettighetshavere / opphavsmenn for eksempel komponist, lysdesigner, kostymedesigner og scenograf.

Kontrakt med utøvende kunstnere
Koreograf/produsent må inngå skriftlig kontrakt med alle som deltar i produksjon og fremføring, eks dansere, og musikere. I kontrakten avtales hva arbeidet består i, når premieren er planlagt, antall forestillinger, annen bruk, hvor lenge produksjonen kan være i repertoar, betaling for medvirkning, betaling for fremtidig bruk av opptak og kreditering.

Vederlag for musikk
Dersom du skal bruke andres verk må du klarere (avtale skriftlig) dette på forhånd.

For bruk av allerede innspilt musikk, ta kontakt med TONO, som innkasserer vederlag du skal betale og klarerer rettigheter til komponist og evt. tekstforfatter; og GRAMO, som gjør tilsvarende for musikere og produsent.
Nye komposisjoner må du klarere direkte med komponist og musikere.

Kontrakt med film/TV-produsenter eller kringkaster
Koreografer og dansere skal ikke overdra sine rettigheter til produsent/kringkaster hva gjelder rett til vederlag for videresending av fjernsynsprogram på tv, internett, via mobiltelefoner o.l. Koreografer og dansere skal ha sine rettigheter i behold, som det heter.

Som medlem av Norske Dansekunstnere har du overdratt disse rettigheter til forbundet, som forvalter dem på vegne av deg. (NoDa får inn pengene fra Norwaco, og fordeler dem kollektivt til stipendier og annet, eller individuelt fra privatkopieringsmidler.)

Dette skal gå klart fram av kontrakten og NoDa anbefaler følgende formulering:

§ x Opphavsrett:
Danseren/koreografen har ikke overdratt sine rettigheter til sin andel av eventuelle vederlag ved avtale- eller tvangslisens slik som vederlag for viderespredning av radio- og TV-signaler via kabel, satellitt eller bredbånd, bibliotekvederlag, vederlag for privatkopiering og lignende.

Videresending i fjernsyn
Ved opptak for fjernsyn skal samtykke alltid hentes inn blant de medvirkende og andre rettighetshavere på forhånd. Egen avtale med kringkaster eller produsent om betaling og bruk skal inngås individuelt mellom den medvirkende og kringkaster eller produsent. Skapende og utøvende kunstnere skal krediteres.

Annen videresending
Ved tilgjengeliggjøring av musikkvideo/dans på internett, mobil etc., skal det inngås skriftlig avtale i forkant vedrørende brukstid og betaling til koreograf og dansere. Skapende og utøvende kunstnere skal krediteres.