Foto/film

Alle har rettighet til bilde av deg selv
Dette er en viktig rett i dagens situasjon med Facebook, You Tube m.m. Fotografi som avbilder deg, kan ikke vises offentlig uten at du har gitt samtykke til det.

Unntaket er når bildet eller filmsnutten har aktuell og allmenn interesse, når hovedinnholdet i bildet er viktigere enn bildet av deg, for eksempel ved nyhetsreportasjer, forsamlinger, folketog og lignende.

Fra Åndsverkloven, om nyhetsdekning:

http://www.lovdata.no/all/tl-19610512-002-022.html

§ 25. Når fremføring eller visning av et verk inngår som ledd i en dagshending (nyhet) og denne kringkastes eller gjengis ved film, kan korte avsnitt av verket, eller hele verket hvis det er av lite omfang, tas med ved gjengivelsen. Når fremføringen eller visningen av verket bare utgjør en del av bakgrunnen eller på tilsvarende måte spiller en underordnet rolle i forhold til hovedemnet for reportasjen, kan hele verket gjengis.